5 styczeń 2022

Dzierżoniowska Gala Sportu - kto był najlepszy w 2021 roku?

fot. nadesłane
Na wyniki musimy jeszcze chwilę poczekać, na zgłoszenia kandydatów kluby i organizacje działające w sporcie mają czas do 10 stycznia.
REKLAMA
Celem organizowanego od kilku lat plebiscytu jest promowanie sportowców i inicjatyw związanych z dzierżoniowskim sportem, aktywności sportowej i działań służących rozwojowi sportu oraz wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Kategorie Gali Sportu:
 1. Sportowiec Dzierżoniowa 2021;
 2. Trener Sportowy Dzierżoniowa 2021;
 3. Talent Sportowy 2021;
 4. Osiągnięcie Sportowe 2021;
 5. Inicjatywa Sportowa 2021;
 6. Ambasador Sportu Dzierżoniowskiego 2021;
 7. Sponsor Roku 2021;
 8. Osobowość Sportowa 2021;
 9. Całokształt działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu.
Kandydatem zgłoszonym w plebiscycie może być osoba, która zamieszkuje i/lub w każdy inny sposób jest identyfikowana z Dzierżoniowem lub reprezentuje klub sportowy mający swoją siedzibę na terenie naszego miasta.

Zgłoszeń kandydatur do wszystkich kategorii mogą dokonywać: samodzielnie kandydaci plebiscytu bądź właściwe polskie związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą lub działające  w Dzierżoniowie, właściwe organizacje krajowe lub instytucje prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, inne osoby prawne lub fizyczne, organizatorzy imprez sportowych, jak również komisja Rady Miejskiej Dzierżoniowa właściwa do spraw sportu.

Do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy zawodnika, a w przypadku trenera potwierdzające wynik trenowanego zawodnika wydane przez właściwy związek sportowy lub przez właściwą organizację krajową prowadzącą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Zgłoszenia dokonywane są za pomocą wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, których wzory dostępne są:
 • w Biurze Obsługi Klienta (Stanowisko A) Urzędu Miasta w Dzierżoniowie;
 • w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Dzierżoniowie (pokój nr 15);
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Zgłoszenie kandydata do poszczególnej kategorii wraz z podpisanymi oświadczeniami należy złożyć w formie papierowej do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie ul. Rynek 1 – Biuro Obsługi Klienta (Stanowisko A).

Laureaci poprzednich plebiscytów Dzierżoniowska Gala Sportu
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Dzierżonowie

kiedy
2022-04-02 19:00
miejsce
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-04-09 17:00
miejsce
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany