Dzierżoniów - informacje


31.061
mieszkańców Dzierżoniowa
14.465
mężczyzn
16.596
kobiet

3.803
w wieku przedprodukcyjnym

18.004
w wieku produkcyjnym

9.254
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

120
zawarto małżeństw

203
urodzeń

501
zgonów

-298
przyrost naturalny
miasto Dzierżoniów
dochody

172.092.016
wydatki

181.848.352
struktura wydatków Dzierżoniowa

75.629
0,042%
Rolnictwo i łowiectwo

53.577
0,029%
Przetwórstwo przemysłowe

442.303
0,243%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

8.590.268
4,724%
Transport i łączność

16.899.542
9,293%
Administracja publiczna

17.279.426
9,502%
Gospodarka mieszkaniowa

463.648
0,255%
Działalność usługowa

6.537
0,004%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

10.307
0,006%
Obrona narodowa

5.787.780
3,183%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

85
0,000%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.376.210
1,307%
Obsługa długu publicznego

43.579.568
23,965%
Oświata i wychowanie

1.324.507
0,728%
Ochrona zdrowia

14.118.583
7,764%
Pomoc społeczna

8.191.558
4,505%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

96.889
0,053%
Edukacyjna opieka wychowawcza

10.855.107
5,969%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.411.657
2,976%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.405.532
11,221%
Kultura fizyczna i sport

25.927.144
14,258%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-07-12 16:29
REKLAMA
pogoda Dzierżoniów
19°C
wschód słońca: 04:54
zachód słońca: 21:04
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Dzierżonowie

kiedy
2024-09-27 19:00
miejsce
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-11 19:00
miejsce
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-12 16:00
miejsce
Kinoteatr Zbyszek, Dzierżoniów,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-27 16:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki,...
wstęp biletowany