Dzierżoniów - informacje


32.869
mieszkańców Dzierżoniowa
15.343
mężczyzn
17.526
kobiet

4.111
w wieku przedprodukcyjnym

19.336
w wieku produkcyjnym

9.422
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

89
zawarto małżeństw

216
urodzeń

492
zgonów

-276
przyrost naturalny
miasto Dzierżoniów
dochody

159.805.056
wydatki

149.071.744
struktura wydatków Dzierżoniowa

56.691
0,038%
Rolnictwo i łowiectwo

33.218
0,022%
Przetwórstwo przemysłowe

598.000
0,401%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

13.899.559
9,324%
Transport i łączność

16.068.010
10,779%
Administracja publiczna

7.323.640
4,913%
Gospodarka mieszkaniowa

439.816
0,295%
Działalność usługowa

216.804
0,145%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

400
0,000%
Obrona narodowa

1.637.961
1,099%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.056.358
0,709%
Obsługa długu publicznego

33.815.228
22,684%
Oświata i wychowanie

732.775
0,492%
Ochrona zdrowia

10.475.233
7,027%
Pomoc społeczna

90.633
0,061%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

899.820
0,604%
Edukacyjna opieka wychowawcza

7.714.139
5,175%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.376.246
3,606%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.442.868
4,322%
Kultura fizyczna i sport

42.197.180
28,307%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 17:07
REKLAMA
pogoda Dzierżoniów
19.3°C
wschód słońca: 05:00
zachód słońca: 20:39
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Dzierżonowie

kiedy
2022-06-18 16:00
miejsce
Hala OSiR, Dzierżoniów, Strumykowa 1
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-24 17:00
miejsce
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-28 19:00
miejsce
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-16 18:00
miejsce
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany