Roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Fot: UM Dzierżoniów
Właściciele urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego, którzy uzyskali zezwolenie na ich umieszczenie w pasie drogowym, zobowiązani są do wniesienia rocznej opłaty.
REKLAMA
Można to zrobić korzystając z kasy w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez wpłatę na konto Urzędu Miasta w Dzierżoniowie: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów nr 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002, lub w kasie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. W razie nieterminowego uiszczenia opłaty na urzędzie spoczywa ustawowy obowiązek pobierania odsetek za zwłokę.

Aby tego uniknąć opłatę za np. przyłącza wodne, gazowe, kanalizacyjne, wszelkiego rodzaju instalacje, należy wnieść do 15 stycznia każdego roku. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie, znajduje się ona w decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, które mieszkańcy otrzymali indywidualnie, w formie decyzji administracyjnej.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Dzierżonowie

kiedy
2022-04-02 19:00
miejsce
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-04-09 17:00
miejsce
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany